EU FONDOVI

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Drvnog centra FILO ulaganjem u IKT

Europska unija
Zajedno do EU fondova

O projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Drvnog centra FILO ulaganjem u IKT

Opis projekta: Projektom se želi riješiti trenutna ograničenja obrta Drvni centar FILO zbog nedostatnog korištenja i/ili neadekvatnih informacijsko-komunikacijskih tehnologije u poslovnim procesima. Izvor problema je korištenje slabo integriranih informacijskih rješenja na različitim softverskim platformama i nedostatak IKT rješenja na svim organizacijskim razinama. Projekt doprinosi poboljšanju poslovnih procesa u financijama i računovodstvu, strateškom planiranju, proizvodnji, marketingu, prodaji, logistiki i nabavi.

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti obrta Drvni centar FILO.

Rezultati projekta: Veća produktivnost, veća efikasnost, šire proizvodne mogućnosti, razvoj novih proizvoda, veći profit

Povećanje prodaje za 12,4 % u 2018. u usporedbi s 2014.

Povećanje neto profitne marže za 20% u 2018. u usporedbi s 2014.

Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta iznosi 303.587,00 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 180.610,00 kuna.

Trajanje projekta: od 19.12.2016. do 19.12.2017. godine

Osoba za kontakt: Miro Filo, vlasnik i voditelj poslovanja Drvnog centra Filo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Strukturni fondovi

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Europska unija
Zajedno do EU fondova